25 Temmuz 2012 Çarşamba

Ankara, Ankara güzel Ankara
                                          10. yıl anıtı


                                          Hal 1938
                                                       Paraşüt kulesi


20 Temmuz 2012 Cuma

İstanbul'dan (Dersaadet)

                                          Kapalı çarşı
                                          Mermer kale
                                          Sultan Ahmet camii
                                          Tophane ve Camii
                                          Haliç (Altın boynuz)
                                          Rumeli hisarından boğaz
                                          Serasker(İst üniversitesi)
                                          Aya İrini

6 Temmuz 2012 Cuma

Zonguldak                                          Liman
                                          Çatalağzı demiryolu açılışı
                                          Liman yükleme

                                          ZONGULDAK SOCİETE OTTOMANE D'HERACLEE
                                         ( OSMANLI EREĞLİ KÖMÜR ŞİRKETİ)